De seneste bedrifter i den nationale trampolin

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Drengenes verden

Der var en kronprins i landet der flød med flæsk og frikadeller. Prinsen fandt ikke rist eller ro, men rendte ustandseligt rund på sine stærke ben, kørte på hurtige cykler og lavede dybe knæbøjninger. Når folket løb om kap med overvægt og tidlig død, løb prinsen med. Den venlige mand med den ene funktion i livet at efterfølge sin mor stillede gerne op i pandebånd og sparkedragt, skænket af kongelige hofleverandører med ambitioner om ordner og titler.
Nu var kronprinsen snart halvtreds. Såfremt moren trods sit majestætiske forbrug af farlige græske cigaretter snød lægevidenskaben og levede længe, var kronprinsen snart 60 eller 70. Fanget i en rolle hans forfædres forfædre i (næsten) lige linje kæmpede sig til, huserede rastløsheden i den krop der langsomt uanset idrættens krumspring ubønhørligt ældedes. Hvad var tilbage for en sådan hengemt prins af blodet andet end at bestige nærmeste trampolin og hoppe sig en tur på stedet.
Da sendte med ét forsynet kronprinsen til tælling, men skånede nådigt riget for en brækket hals på den forkerte torso. Den fataleste af alle ulykker havde i så fald skabt rod i rækken, nu bekræftede hændelsen kun dronningen i at sidde til hun segner.
Dét er kronprinsens verden.
En anden verden er Morten M´s. Det erklærede han i radioen, da en journalist i klartekst spurgte: Hvad fanden har du gang i, mand?
Morten M. har gang i at udstille Unionen og dens hykleriske tilhængere som politisk korrekte der sviner med midlerne, lever i sus og dus på astronomiske diæter og foragter brave, ærlige danskere bag lukkede grænser i en ufordærvet nationalstat.
Konfronteret med unægtelige forhold havde Morten M. dog intet galt bedrevet. Ikke ”i min verden”, sagde han.
I min verden! Her indskydes et latterbrøl: hahahahirhirhahaha! ad-lib.
Sig det igen: I hvis verden? Sig det Morten, sig det igen!
I min verden….. Latterbrøl.
I Morten M´s verden, en verden til fælles med DF i fælles monoman forvridning af den virkelighed, partiet hævder andre fornægter.
Morten M./DF har svindlet med betroede midler. Punktum. Bevidst eller sjusk er sådan set underordnet. Kære hr. betjent, jeg ved, jeg kørte spritkørsel, men i min verden er dette blot sjusk!
I kaskader af forskruede ord modsagde Morten M. sig selv og sin partiformand, den sidste på vild flugt fra medierne, til flugten stoppede, og Thulesen D. For åben skærm fyrede Morten M. fra partiets ledelse uden at svare på: 1: Hvad han selv havde vidst om snyderiet, bedraget, svindlen, og hvorfor ikke, og 2: hvorfor partiet ikke straks lægger alle bilag åbent frem.
Partiet hylder ellers lodret lov, orden og strengere straf for langt mindre forseelser.
Nu er Morten M´s verden p.t. brudt sammen. Partiformanden, kendt for at kende hvert komma i mere komplekse regnskaber og umuligt kan have været uvidende om de betændte forhold, har gnubbet Morten M., Den Store Stemmesluger, ud af ledelsen og placerer nu ansvaret for skandalen entydigt på den faldne storhed (og truende rival) fiffigt nok også på ”rodebutikken” i Bruxelles. Det ender altid der: Det er også dem nede i Bryssel. Det er også dem nede i Bryssel der betyder at landet modsat Morten M.´s og partiformandens forenede garantier nu bliver hældt ud af politisamarbejdet.
I en bedre verden end partiformandens, var ikke alene Morten M. verfet ud af ledelsen, partiformanden ville i forgårs som hovedansvarlig selv have beklaget sin svigtende agtpågivenhed, sagt tak for kaffe og søgt ned på bagerste række i salen. Når lokummet brænder ned, er dette prisen for at lede andre. En hvilken som helst ordentlig formand i en hvilken som helst bare gennemsnitlig trampolinforening var rykket tilbage til start, så snart en af hans betroede havde kludret så gevaldigt med kassen. Men partiformanden mener jo ikke at snyderiet var snyderi, men sjusk på meget højt plan (sic).
Så er der Søren Pro Forma Espersen – vicepræsident i bedrageriet uden rigtigt at vide det. Manden skulle have lyttet til sin niece, der forlod partiet med et brag og advarede om følgerne af Morten M´s forvaltning af arrangementer uden folks accept og meget mere.
Mon ikke selv en blot minimalt opmærksom person, familieskab eller ej, i betragtning af eget bestyrelsesansvar, pro forma eller ej, ville tjekke, om den oprørske niece nu havde bare en lille bitte smule ret i sin kritik af regnskaberne i den butik!
For partinæstformand Espersen – tro det eller ej her et venskabeligt vink – burde det være en fordel både personligt og politisk bedre sent end senere at få snavset lagt alt op på disken. Lige nu.
Tøsedreng er Espersens yndlingsskældsord, så snart nogen sætter andre hensyn over de fordringer, DF så nidkært stiller på andres vegne. Her må Espersen enten mande sig op eller i fremtiden finde et andet skældsord og i øvrigt revidere begreberne i den verden af overvejende sort og hvidt der hidtil har været hans.
DF har i årtier, levet højt på en fiktiv folkelig djærv renhed, den Søren Krarup formulerede, og partiets folk har videreført, ganske vist med mere fedt flæsk og færre store ord.
Nu ramler det.
I Folketingets formandsstol sidder ydermere den tidligere partileder og har ikke begrebet – om muligt mindre end i førstningen af formandskabet – at den høje post indebærer forpligtelser og hensyn ud over øjeblikkelige stemninger, udfald og overfald signeret af formanden i denne egenskab. En emsig adfærd der før i karrieren gav pote og skabte det mest succesfulde populistiske parti i danmarkshistorien, men som nu understreger en bemærkelsesværdig uegnethed som hele folkets formand.
En ikke uvæsentlig side af DF´s selvødelæggende krise.
Kronprinsen i det lille land kravlede rigtignok op på sin trampolin og tog sig en tur.
Da han så, hvad han så fra oven og ned, faldt han ned og slog sig slemt.

En moderne kandidat viser vej fra impuls til had

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

År Trump

Heftige tilkendegivelser på de sociale medier afsendes fra lumre rum, hvor moden overvejelse udkonkurreres af hidsige møgfald.
Uden fysisk nærkontakt til andre fremmer egne omgivelser frimodigheden. Som den vrede bilist der forbander alle dem der er i vejen, men uden for bilens fire vægge er flink og rar. I ens egen verden kan man pille sig i næsen, klø sig hvor det bider og hade omgivelserne. Det gør ikke så meget, bare man lader det blive ved dét. Der er her forskel på nutid og datid, da en hær af postbude (til yngres orientering) tømte røde kasser på husmurene og fragtede breve, frankeret så også fattigfolk havde råd. En effektiv, men processuelt set forsinkende befordring af spontane følelsesudbrud: Først brevpapir og konvolut, skrive på maskine eller i hånd, slikke frimærke, sætte det lige på kuverten, kontrollere modtageradresse og notere afsender, hvis man ikke tilhørte den anonyme kreds af borgere i Valby. Det tog sin tid, en del af hysteriet fes ud undervejs, resten ofte på vej til postkassen, brevet nåede ikke længere end til den eftertanke der i sidste ende satte stopper for dets besørgelse.
Pc´en uden indbygget forsinkelse står altid indbydende parat i privatsfæren og har efterhånden stået der i yngre mands minde. I mellemtiden har elektronikken endnu ikke udviklet sin egen takt og tone. Twitter og Facebook byder sig til og åbner ladeporten. Nogle typer gemmer meddelsomheden til sen aften, tidlig nat, hvor depoterne er fulde og promillen høj. Man formulerer sig ubesværet bramfrit med hæmningerne hængt til tørre.
Kommunikation forpligter, man bør meddele sig, når man kan. At afstå er også kommunikation og kan ikke forklares i praktiske forhindringer såsom en fjern postkasse der kun tømmes tredje påskedag til næste år. Om det drejer sig om hjemmesyltede solbær eller verdenssituationen, skal det ud: også budskaber der i andre sammenhænge aldrig var nået længere end den snævreste familiekreds eller bodegaen.
Næppe nyslåede iagttagelser af de sociale medier. Kan hænde her et par mindre mosgroede overvejelser over aktuelle konsekvenser af den elektroniske kommunikationskultur, hvor spontaniteten koster den nationale selvrespekt – i værste fald millioner af menneskers liv og førlighed.
Her er mediet personen; det ikke er til at se, hvor nettet begynder og manden hører op, manden tager over og nettet tier. Kandidaten med hentehåret går i ét med elektronikken og danner skole som fremtidens kloning mellem det privatnærede had og den offentlige formidling.
Politikere og andre der lever af at gøre opmærksom på sig selv betræder nu i år Trump næste fase i den elektroniske revolution.
Efter Trump er intet mere det samme. Kandidaten er i sin skikkelse selve den hjemmegroede fæcesbog, den megalomaniske omrejsende kæmpetwitter på to ben. Fra privatsfæren til åben offentlighed udskides horder af ukvemsord og forbandelser uden antydning af betænkelighed ved konsekvenserne: mere tortur, snyd i skat, mur mod Mexico, ud af Nato. Et meningsmasturberende kæmpepattebarns forfængelighed og magtbegær i fri dressur uden skrupler, uden nødbremse.
Politisk substans har ingen gang på den jord. Kun personens indre kaos og ruskomsnusk er den politiske idé, det politiske mål rå magt og egen vinding.
Varemærket, budskabet er vreden, mistænkeliggørelsen, foragten og hadet der logisk nok i sammenhængen fører til trusler om modstanderens tilintetgørelse.
Som en genopstanden Goebbels i et orgie af løgn og fordrejelse til opponenten er bombet flad. Tvivlere, kvinder, foragtede minoriteter, og den afskyede elite på hvis ruiner kandidaten vil bygge sin by, fornedres og belyves.
Kandidaten åbner sluserne
for sine kreaturer, dem der hidtil kun fik luft på PC´en. Nu giver han alle mæle pr. stedfortræder i eget kød og blod, men på samme betryggende måde som i nettets omkostningsfornægtende raseri. Når han kan uden at kunne, kan alle der får del i festen det samme. Intet er for ondsindet. Opposition skal i den butik ikke imødegås og overbevises, men knuses. I spjældet med modkandidaten, satan selv, eller skyd hende!
En revitaliseret autoritært ansporet mennesketype, et særligt mentalitetssegment som Big Donald er overkomprimeret eksponent for, har fremdrift i de nemme medier uden korrektur. Kandidaten udslynger sine skældsord og sit had. Som om han sad i bilen og skabte sig tosset eller i lønkammerets mulm og udvekslede sine lurvede tweets med ligesindede, der blot ventede på at høre dem fra en talerstol og brøle med . Det er jo ikke tonen det kommer an på. Som de altid siger, når det ikke går ud over dem selv og alt om formens og indholdets enhed er fortrængt.
Politikere og folk af samme beskaffenhed lukker uden filter stadig mere galde ud. Når en tidligere efterretningschef går i byen med en bog, hvori han taler løst og fast om fortiden, hvad man sagtens kan have sin mening om, bryder folketingets formand sin selvproklamerede neutrale tavshed for 117. gang og proklamerer, som var det et tweet fra en pubertær taber på tolv: Han er en lille ynkelig person og en kyniker ud over alle grænser, og det har han alle dage været.
Et enkelt udsagn af tilpas få enheder, fod i hose i elektronikken, uden forbehold. Eksempelvis at den pågældende uanset påstanden om livsvarig ynkelighed i fortid, nutid og fremtid, jo godt kan have været tiltalende som barn og i al væsentligt er god mod dyr. Men nej: I alle dage var han en skidt knægt. Et udsagn i pagt med år Trump, galpet op af en formand der hævder tingets værdighed og forviser folk med ord på maven for dernæst at afsende forbandelser for livet mod en navngiven undersåt uden ret til genmæle på lige fod i den sal og fra den talerstol, hun misbruger og selv besudler.
En Kjærsgaard til tiden, mentalitet som en Trump.

Hvad en tilfældig dato rummer

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

7. oktober

Der har været rift om den 7.okober. I historiens løb er der sket bunker den dag:
7.oktober 1571 søslaget ved Lepanto, en spansk-katolsk krigsflåde tæver tyrken og lægger alen til den allerede veludviklede modvilje vantro kristne vantro muslimer imellem – fra hvilken side man så sagen. Dengang.
De forenede oprørere i de nordamerikanske kolonier besejrede 7. oktober 1777 englænderne i slaget ved Saratoga. Et godt grundlag for en utilregnelig præsidentkandidat der nu påkalder sig en forløjet datid og forsikrer frustrerede, uoplyste tilhængere at han og ingen anden gør America lige så stort igen. Ikke kun den volatile Mr. Trump, men utallige amerikanere i republikanernes sortiment overvurderer gerne landets historie mere end faktatjekket kan bære. General Horatio Gates vandt hin 7.oktober over sine egne tidligere engelske landsmænd i slaget ved Stillwater, som i myten blev forlagt til Saratoga, fordi det nu engang lyder bedre end slaget ved Ferskvand. Gates forsøgte desuden at gøre sin chef George Washington rangen stridig og ikke uden grund. Washington var en middelmådige general der tabte slagene, men til gengæld aldrig at åbne munden højt og hævede stemmen. Derfor troede folk at den rige plantageejer fra Virginia med de mange slaver var dybsindig. I virkeligheden havde han dårlige tænder.
7.oktober 1810 blev Peter Faber født i København og leverede 38 år senere som borgerskabets darling i let overvægtig udgave julens største hit: Højt fra træets grønne top. Afsyngelsen én gang om året er neonationalismens første forudsætning for at være ”dansk i hjertet”, efter kirkegang og risengrød og flæsk med sovs og brune kartofler.
Københavneren Niels Bohr, hvis familie oprindeligt ikke gjorde det i jul og grisekød, fødtes i Gustmeyers Gård 7.oktober 1885 og formulerede godt en snes år senere sine afgørende iagttagelser af den nye fysik – herunder kvantemekanikken som få danskere fatter et suk af trods national stolthed over den geniale landsmand i æresbolig og elefantorden.
7.oktober 1900 ser en usympatisk unge dagens lys i München og bringer dødens mørke med sig. 40 år senere, hvis jøden Niels ikke i tide var flygtet til Amerika for at bidrage til atombomben, ville en nu ældre Heinrich med dødningehoved i kasketten uden skrupler have slået den begavede dansker ihjel. Dette forehavende lykkedes imidlertid, hvad angår millioner af andre sagesløse af uønsket herkomst, inklusive Tysklands jøder. Folk, som et af historiens dummeste svin ikke mente var tyske i blod og hjerte og i aldrig kunne blive det, måtte undgælde. Kun de der havde midler og held til at flygte fra nazisterne, klarede sig – de færreste bedre end andre.
Disse flygtendes skæbne, samt andre i verdenskrigens slipstrøm, medførte at det internationale samfund efter rigelige erfaringer om folkedrab og fordrivelse i storskala vedtog fælles regler, konventioner, som historieløse politikere med rod i hoved og moral en historisk bagatel af 70 år efter nu vil til livs. Konventionernes overholdelse er millioner af nye flygtninges spinkle chance og håb. Derfor skal konventionerne også suspenderes, da de jo nu har praktisk betydning og koster noget. Nærområderne, vor tids svar på andres livsfare, må tage slæbet, fordi de er nærområde og selv er ude om det.. Forstå det nu.
Sådan er der så meget, når en Støjberg, en Henriksen, en Løkke og alt for mange socialdemokrater ser splinten i den nødstedtes øje, men ikke grænsebommen i eget.
Og nu tilbage til den 7. Oktober.
DDR-staten stiftes den dag i 1949 og holder 40 år. Da lukker og slukker et kys på munden mand og mand imellem den kiksede arbejder- og bondestat.
7.oktober 1950 invaderede Kina Tibet, hvilket 62 år senere foranlediger nogen i det danske regeringssystem at politiet roder sig ud i grundlovsstridig gylle.
7.oktober 1952 opfandt Norman Woodland stregkoden. Det effektive overvågningssamfund nærmer sig.
Dét har ikke umiddelbart noget at gøre med at der samme dag i Sovjetunionen fødtes et let langnæset, ikke ubegavet drengebarn, et senere bøllefrø der drev rundt i fødebyen Leningrads litterære passager og forulempede fredelige borgere. Dreng bliver mand, Vladimir tager sig i nakken og studerer jura, eftersom han ikke uden fin eksamen kan få plads i den eftertragtede hemmelige tjeneste KGB.
60 år senere er Vladimir kendt af hvert et barn i hjemlandet, og hele den øvrige verden ved hvem han er. 7.oktober 2016 smider Vladimir fortsat bomber i hovedet på folk i Syrien. Ambitioner kan føre vidt.
7. oktober 1957 får det tyvende århundredes teknologibetagelse et knæk, da en reaktor i Windscale atomkraftværket i England brænder. Radioaktivt nedfald spreder sig og kan have gensplejset tilstrækkeligt mange ældre englændere til den uregelmæssighed og idioti i mentaliteten der 59 år efter får dem til at sætte kryds ved brexit.
7.oktober i 1959 driller Sovjetunionen amerikanerne, da russerne efter sputnik triumfen bryder endnu et hul i kosmos og fotograferer den hidtil ukendte bagside af månen. Den har nemlig en sådan. Som så meget andet.
Eksempelvis når fædrelandskærlige med splitflag i nakken er ivrige efter at sætte skel mellem dem og os, en øvelse igen af højeste mode.
Den 7.oktober 1938, apropos Heinrich i de sorte støvler og runde briller, skal jødiske borgeres pas nu påstemples et rødt J. J for Jude forstadiet til jødestjernen efter Nürnberglovene der udskiller jøder fra folk uden J og rene i hjertet tyske, så tyske. Dette er kun midlertidigt, så berøves de stemplede passet, så ved man jo hvem der er hvem, og i hvis hjerte det tyske slet ikke skal have plads og de kan udskilles af folkelegemet. De hidtil kun tåltes ophold gøres utåleligt. Sådan gør man sådan, madam Støjberg.
Man kan lære meget af den 7.oktober.
Hvis man vil.

Et par ord til de rene i danske hjerter

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Historiens forsnævringer

Anders Fogh Rasmussen ville i et interview om sin nye bog til det amerikanske foredragsmarked ikke røbe, hvem han foretrækker som USA’s næste præsident: ”Debatten om amerikansk lederskab skal ikke domineres af, om jeg anbefaler den ene eller den anden. For mig er det ikke afgørende om det er en republikaner eller en demokrat, der sidder i Det Hvide Hus”.
Såfremt den tidligere generalsekretær havde haft flere tilbagevirkende kræfter, ville han dog klart have foretrukket republikanerne John McCain, Sarah Palin, Mitt Romney og Paul Ryan frem for demokraterne Barack Obama og Joe Biden. Demokraten Obama har ifølge den forhenværende Rasmussen anlagt en katastrofalt naiv og politisk korrekt kurs i Syrien. I modsætning til forgængeren, Foghs særlige ven George W.´s og Foghs egen anderledes kontante håndtering af Irak, hvor den tilbageskuende Fogh kommenterer tragediens oprindelige afvendelighed med den kreative konstatering: at alle jo var overbevist om at Saddam havde masseødelæggelsesvåben.
Ganske vist mente FN´s våbeninspektører noget andet, det tilkendegav ambassadør Blix i umisforståelige vendinger. Og ganske vist foreligger glasklart vidnesbyrd om USA´s og Englands regeringers vildledning af offentligheden. Og ganske vist konkluderede den britiske parlamentsundersøgelse at der hviler et tungt og uafviseligt ansvar for den ringe forberedte og ulovlige krig og dens frygtelige følger på daværende premierminister Blair, hvis kurs Fogh i Irak fulgte parallelt.
I den forbindelse udtrykker Rasmussen tilfredshed med at Irak-kommissionen her til lands blev nedlagt af V-regeringen; alt var jo klarlagt, som regeringen sagde, hvilket ikke helt er i overensstemmelse med den sag, regeringen og Fogh altså ikke ønsker yderligere opklaret. Kommissionen ville også blive alt for dyr, anfører Fogh. I Jyllands-Posten tilføjer han at det jo også ville tage år, før en sådan Irak-kommission afslutter arbejdet. ”I 2020 ville man så kunne læse om, hvad vi foretog os i 2003. Altså det giver ingen mening efter min mening”. Der ikke er noget at komme efter.
Meningsfuld historie er i denne optik, hvad en tidligere topansvarlig ikke finder mening i at undersøge, navnlig når det meningsfulde rækker for langt tilbage i tiden, hvorfra en udredning ellers ville give god mening.
Heri ligger nøglen til forståelse af endnu en mening Fogh Rasmussen så rundhåndet har leveret, nemlig om besættelsestidshistorien og den danske overlevelses- og forhandlingspolitik over for tyskerne. Disse forhold ligger unægtelig længere tilbage end 15 år, hvor Fogh Rasmussens karske mening er den enkle, at besættelsens historie kun har mening, hvis folk dengang havde gjort, som statsminister Rasmussen 60 år senere mente, de skulle. Uden i øvrigt at tage overdrevent hensyn til datidens betingelser og historikere af en anden mening end de tilbageskuende stålsatte født i betryggende afstand af Hitler.
En bastant postfaktuel opfattelse af fortidens forudsætninger er under udvikling i fædrelandet. Dansk Folkepartis Martin Henriksen har også en mening som han et døgns tid delte med kulturministeren, før denne fik en anden mening, da den første mening jo var meningsløs.
Dansk er man ikke, mente Henriksen – og den midlertidige Haarder – blot fordi man er født i Danmark, taler dansk, har dansk uddannelse, danske venner, dansk arbejde, er gift dansk og har danske børn, der går i dansk skole, taler dansk, har danske venner, etc. Dansk er man ifølge Henriksen først, når man er ”dansk i hjertet”.
Hvordan afslørede Henriksen ikke i sit anfald af stramtandede forestillinger om skikke, højtider, værdier, som Henriksen gået på klingen mestendels lod forstå er det ofte fremhævede juletræ, frikadellerne, stegt flæsk, ligestilling mellem to af kønnene, skingrende begejstring når Danmark scorer i fodbold, badning uden tøj og tørklæde og rigelig indtagelse af øl, når man er ung.
Disse kriterier for danskhed i hjertet udelukker ikke så få, også i skribentens danske familie og omgangskreds inklusive skribenten selv. Som idrætsignorant og boldblind føler man sig af og til som fremmede blandt galninge uden hjerte og jubel for støjende fodbold, ligervis hvad angår pyntede grantræer indendørs samt en række andre umistelige forudsætninger for den Henriksen´ske danskhed.
Når Martin Henriksen krænger sit vennesæle ydre ud og viser sit sparsomme men uimodståelige udvalg af muntre miner, transformeres hjertets følelser fra oprigtig bekymring over arternes udvikling til den pure fædrelandskærlighed. Tænke sig, at ét land og så så lille kan rumme så megen visdom og charme i én organisme og så så længe.
Historien om den nationale mentalitet møder hos Fogh Rasmussen og DF-ordføreren udfordringer. Havde man for et halvt århundrede siden forlangt at drenge og piger gik sammen i bad uden nævneværdige tekstiler på kroppen, levede op til det gennemsnitlige nationale alkoholforbrug og drak sig i hegnet i Prag, samt opmuntret styg tale om flygtninge og fremmede, var kirke- og skolefolk og et kor af dydens vogtere til højre og venstre brudt ud i klagesange og havde krævet dem der drev ungdommen i fordærv fradømt embede og ære.
Hvis en aflagt politiker ydermere havde forsikret at han ikke offentligt ville pege på den ene amerikanske præsidentkandidat frem for den anden, var mere end den halve nation faldet død om af grin.
Hvis en dansk justitsminister Pind dengang og i øvrigt i et civiliseret samfund, som altså ikke er det danske, på forhånd , inden retten var trådt sammen, havde blandet sig i en kriminalsag og erklæret sagen klar og de tiltalte skyldige i terror, ville vedkommende justitsminister Pind være forhenværende, før dagen var omme.

Men det er en anden historie om truede danske værdier, når truslen er alvor.

Det alt for generaliserendes generaliserende konsekvens

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Efter bifaldet

Hvad stiller man op med dem der sviner, svindler, stjæler, voldtager og dræber og mishandler Danmark?
Ja, enten ringer man til politiet, som dog afviser en så husvild anmeldelse, der snarere tyder på at anmelderen har spist for mange små blå søm eller forlæst sig på Goebbels dagbøger.
Eller man indmelder sig i Dansk Folkeparti, bliver udpeget til en tillidspost og får et skvæt taletid på partiets landsmøde. Her fra podiet under forsamlingens bifald erklærer man: ”Hvorfor skulle udlændinge klare sig selv, nu hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten, så snart de kommer hertil? De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. De mishandler Danmark…”
Et lille indeklemt fnis i mikrofonen og klappeklappeklappeklapklapklap ude fra mørket.
”Og så er det det” – ifølge partiformanden der dog mener at generaliseringen er alt for voldsom, men har forståelse for den udtalte bekymring for Danmark.
Taleren Cheanne Nielsen forklarede siden at hun jo er nybegynder og ikke mente alle udlændinge, hvad hun heller ikke ordret sagde, men ikke desto mindre lod én og alle være lige og nævnte så heller ikke hvor mange hun mente. Ligesom formanden, Thulesen Dahl heller ikke fandt anledning til at fortælle hvorfor han fandt udtalelsen alt for generaliserende. Formentlig – man har lov at gætte – fordi formanden med en egentlig beklagelse, hvad intet tyder på han følte trang til, ville have draget selve grundlaget for sit partis fremmedpolitik i tvivl. Denne ikke alene baserer sig på grove generaliseringer, den er grove generaliseringer.
Men her klarede Thulesen Dahl sig altså med at udtalelsen var alt for generaliserende, hvilken vurdering dog ikke fraskriver sig meningen, blot at denne er alt for generaliserende. At nogen sviner, svindler, stjæler, voldtager, dræber og mishandler Danmark, det afviser formanden ikke, næh, de fremmede bekymrer mange, siger han. De fleste, ikke mindst DF selv, ved godt hvem nogen i den forbindelse er.
Når Dahl således siger at udtalelsen er alt for generaliserende, men altså rimelig, hvad angår nogen, må meningen være alle, eftersom disse nogen ikke identificeres som andre eller andet end de der sviner, svindler, dræber etc. Og dette er jo generaliserende, dvs alle, hvad enten udsagnet så er alt for generaliserende eller blot generaliserende og uanset det betydningsløse forbehold, så rammes alle.
Det hele begynder i sproget. Når man med talerstolens autoritet under fødderne foran en forsamling af ens egen opfattelse med bævende stemme hævder at de, hele styrken af fremmede hvor ingen undtages, myrder, stjæler, sviner og svindler, må det i realiteten uimodsagte udsagn på landsmødet opfattes som partiets krav på sandheden: de fremmede myrder, stjæler, sviner og svindler bogstaveligt.
At dette skulle være alt for generaliserende glemmes hurtigt, al den stund formanden jo accepterer udsagnet – blot ikke det alt for generaliserende, som han kaldet det uden forbehold for påstandens grundlæggende valør og substans.
Nu skal den alt for generaliserende Cheanne Nielsen samt formand lige læse med: Allerede Luther leverede den besked: at jøderne myrder, stjæler, sviner og svindler og mishandler tyskerne. Desuden at jøderne tappede legemsvæsker af små kristne drenge, eftersom jøder ikke kan holde en regulær gudstjeneste uden spande af frisk kristent drengeblod.
Lodret løgn i princippet som den om udlændinge i fr. Nielsens servering af sandheden der ”har krav på lommepenge og husly, så snart de kommer hertil.” Det er løgn.
Jøderne blev i en tid blottet for af politisk korrekthed klandret for at spise tyskernes mad og forurene deres brønde, de svinede med tyskernes godtroende generøsitet og måtte undgælde.
Mange jøder klarede på trods af disse frimodigheder en tilværelse som tyskere i næsten enhver henseende og gjorde som man forlangte og mere end det. Bortset fra at de var jøder, hvilket kunne gå hen og blive alt for generaliserende, hvad det blev.
Så begav det sig, kære Cheanne Nielsen og partiformand Dahl at fremmedhadet, antisemitismen drevet frem af harsk retorik i Østrig o. 1900 vandt frem i skrift og tale – i øvrigt også i Danmark hvor de alt for generaliserende også stod parat – og inspirerede en ung arbejdssky, bundløst uvidende fantast, der ved skæbnens ugunst senere blev de generaliserendes diktator, hvilket for at gøre en lang historie kort kom til at koste en frygtelig bunke mennesker livet. Lige netop dem der ifølge de alt for generaliserende myrdede, stjal, svinede og svindlede, samt mishandlede Tyskland, ind til de fleste blev slået ihjel. Generaliserende sagt.
Det begyndte i sproget, det begynder altid der. Det kryber langsomt frem fra dag til dag og får sit eget farlige liv, når den der har ansvaret for de retoriske udskejelsers konsekvens samtykker i intetsigende forbehold om det alt for generaliserende med forsamlingens bifald i øret.
DF skulle overveje at holde studiekreds i den tysk-jødiske humanist og sprogforsker Victor Klemperers lærerige bog LTI om sproget i Det Tredje Rige; desuden samme forfatters dagbøger fra de år, hvor nazisterne dehumaniserede jøder og andre minoriteter – først ved sprogets tiltagende alt for generaliserende karakter, inden regimet senere gik over til håndgribeligheder. Det krøb så langsomt frem, mens der utvivlsomt var dem der ikke mente alle, når andre sagde alle, men at det i øvrigt kom ud på det samme.
Vil Mette Frederiksen virkelig lade sit parti gå i takt med DF, må hun vide at rundt omkring dvæler en kreds af bekymrede borgere der ikke er fornøjede, men på nippet til at drage konsekvensen af den socialdemokratiske påfaldende passivitet over for det infame.
Uden at være alt for generaliserende med hensyn til det stuerene.

Omkring et par borgerliges bekendelser før et muligt valg

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Rå kendsgerninger

”At være borgerlig er til enhver tid at foretrække rå kendsgerninger frem for vidtløftige fremtidsdrømme.” Citatet stammer fra selverklæret borgerlig meningsdanner Kathrine Lilleør i en nylig klumme, en i øvrigt henført hyldest til den Berlinger der også lægger spalte til meningsdanneren. Citerede udsagn sløres noget af Søren Kierkegaard der ubegribeligt blandes ind i de rå kendsgerninger, og som i Lilleørs enkle tolkning af filosoffens virkelighedsbegreb, uklart som formuleret, påstår at virkeligheden er mødet mellem mulighed og nødvendighed, det gælder bare om at finde den rette balance.
Som kontanthjælpsmodtageren der står over for de rå kendsgerninger fra 1. oktober og utvivlsomt indser nødvendigheden af nye sko til børnene, sund mad og betaling af huslejen, men uden andre muligheder mister balancen. At Kirkegaard levede af sin fars formue, indtil den mulighed var udtømt og stridsmanden døde, men af andre årsager, overser belejligt den, der markedsfører godtkøb.
Fæstner man ellers lid til den borgerlige Lilleørs borgerlige forspring af indsigt i rå kendsgerninger frem for vidtløftige fremtidsdrømme, bliver påstanden spøgefuld, når den som her fremsættes af en folkekirkelig præst der søndag efter søndag stiller sin menighed et liv efter døden i udsigt. Veksler uden underskrift, som PH mente, hvilket gejstligheden ikke gerne tilgav ham. I et tautologisk skoleridt er det ganske givet muligt at hævde ovenstående indsigelses urimelighed og bevise at universets mørkeste egne, hvorfra (ifølge Hawking næsten) intet undslipper, i virkeligheden er hullerne i Skaberens store Emmentaler.
Bortset fra det er Kathrine Lilleørs til lejligheden meningsdannende indlæg politisk interessant, nu hvor partierne og deres folk i debatmiljøet så småt lægger an til den valgkamp, de fleste regner med kommer. Kollega Ole Thisted røbede ganske vist engang at han konsekvent, når snakken på Borgen kom i omløb: valg eller ej – skal vi vædde! – stædigt holdt på at det blev der ikke. På den måde vandt han trods alt flest gange, som han sagde.
Men denne gang, denne gang peger oddsene mod opløsning af et herskende, uregerlige flertal.
For nu at dvæle ved Lilleørs tankegang i den regeringsvenlige klumme, må Samuelsen i træet – mere end de røde og radikale – være den der drømmer vidtløftige fremtidsdrømmer og ikke respekterer den enkle rå kendsgerning, at Lars Løkke –¬ ”den lille svindler” – og hans blåsorte regime står for fald. Dansk parlamentarisme vil her lægge alen til historieskrivningen, såfremt formand Samuelsen ikke i sidste øjeblik bliver hentet ned af sin bagmand og håndfaste mæcen, der forleden drak kaffe med Løkke. Det bliver Samuelsen nok næppe, LA står for tiden til fremgang.
Det diminutive konservative parti vil imidlertid gerne være med i kapløbet om de vidtløftiges førsteplads. Såfremt Naser Khader nemlig får sin vilje og fremover personligt skal kunne afhøre folk der søger statsborgerskab, må LA i skarp konkurrence med Martin Henriksen og Inger Støjberg vige pladsen som ordentlighedens bundskraber.
Sindelagskontrol a la Khaders lyse idé hænger historisk sammen med den ulyksalighed at Grundtvig i sin tid overtalte den grundlovgivende forsamling til at lade Folketinget sagsbehandle andragender om den hellige almindelige indfødsret. En brøler i dansk forfatningsjura.
Tankevækkende at Khader næppe var blevet dansker hvis han på sine egne aktuelt foreslåede vilkår, dengang han selv opnåede statsborgerskab, havde fortalt en kontrollør at indvandrere bør underkastes sindelagskontrol udøvet af enevældige, forvaltningsmæssigt set ufaglærte, folketingspolitikere på baggrund af luner og mavefornemmelse. Det er meget udansk, somansir.
Men måske Khader frygter ikke at lyde kernedansk nok. Han stammer jo fra et land, for hvis flygtende vi nødigt åbner perleporten.
Det er set før at indvandreren bliver plus que, som de siger på fransk og ikke kan få hektiske følelser nok for det nye fædreland. Nytilkomne i Amerika er ofte mere stjernestribede end stamamerikanere. Skribenten havde i forgangen generation udvandrede familiemedlemmer i Texas der stod ret bare de så en flaske amerikansk olie. I indvandringshistorien om de danske jøder blev nogle så inderligt nationale – bortset fra frikadeller, flæskesteg, kalot indendørs, kvinder skilt fra mænd under gudstjeneste, omskæring af smådrenge, alternative helligdage samt nul Jesus, kristendom og juletræ – og udviklede sig i den grad fædrelandssentimentalt flagsvingende, at Pia Kjærsgaard ligner noget globaliseret. Den heftigste nationalisme efter 1864 kunne de mere radikalt sindede, delvis inspireret af den kosmopolitiske – og nationale –Brandes, ikke holde ud og anlagde en afdæmpet skepsis over for det fædrelandsflommede.
Naser Khader bør lytte til denne gardinprædiken fra en oprindeligt venligtsindet: Hvad der engang var berigende ved denne omsiggribende politikers tolkninger af det danske vs. Islam, indvandrere vs. pligter, etc. er ved at udvikle sig monstrøst. Som om Khader har betrådt den lige vej ud i neonational fanatisme i næsten diktatorisk dyrkelse af demokratiet, demokratismen, som Søren Krarup i anderledes harsk ærinde har døbt fænomenet. I den forstand får Khader et uafvidende anstrøg af det dansk litterære – næsten som Henrik Pontoppidans klassiske meget danske antihelte, for hvem rettroende selvgodhed udvikler sig til det kritisabelt enøjede og det stejlt konfrontatorisk intolerante i en oprindelig god sags tjeneste under stadige cirkelspark mod en åben dør. Det var sådanne typer selvhenført monopoliserende fædrelandsfølelsen i overgangsperioden o. 1900, som Pontoppidan lejlighedsvis skabte og beskrev. En kronisk dansk kvababbelse som landet trækkes med: vidtløftigheden. Næppe den pastor Lilleør hentyder til, skønt Anders i træet bestemt er af samme stamme(!).

Mens en verdenspræsident krydser sit spor

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Den ukorrekte Jante

Hele klodens forenede formand ind til dette efterår er nu parat til at tage opgøret. Ikke med den politiske korrekthed, men med dem der taler imod den og reflektorisk fyrer udtrykket af, når der er noget de ikke bryder sig om.
Generalforsamlingspræsident Lykketoft funderede forleden over udtrykket med en konkluderende bemærkning hvis indhold her kan resumeres: det er da bedre at være politisk korrekt end det modsatte.
Det modsatte af korrekt må jo være ukorrekt. Enten fordi folk der afskyr politisk korrekthed ikke lægger vægt på at opføre sig ordentligt, eller fordi politisk korrekthed i den optik netop ikke er korrekt, men ukorrekt. Derfor må den ukorrekte forsøge i ét og alt at være ukorrekt for at fremstå korrekt blandt de politisk ukorrekte, der ligervis må opfatte den rette politiske korrekthed i det politisk ukorrekte.
Skribenten kan efter egen beskeden erfaring betro Lykketoft at hans forsøg på at klargøre paradokserne i den luftige debat om politisk korrekthed og det modsatte, som de politisk ukorrekte sjovt nok sjældent direkte abonnerer åbent på, er en kamp mod vindmøller. Nemmere er det ikke blevet, efter at en måske kommende amerikansk præsident – om alle ulykker er ude (tilgiv korrektheden) – ganske som de hjemlige politisk ukorrekte har gjort politisk korrekthed ukorrekt og nu opfattes stadig mere korrekt af de politisk ukorrekte.
Selv er den snart hjemfarne Lykketoft mere end mange andre landsmænd offer for den ende af den vanlige danske politiske korrekthed, der ofte iagttages i forbindelse med Jante-loven. Ikke mindst Ekstra Bladet har i Lykketofts tilfælde rendyrket holdningen: Han skal ikke bilde sig noget ind, tilhvertilfælde ikke om han skal!
Store Mogens åbner som bekendt ofte munden for at sige noget bistert til midten af skiven. Det bliver folk tit sure over, især når de føler sig truffet. Længe før Janteloven blev til, men paragrafferne var fuldt funktionsduelige, hvad de sikkert har været siden yngre jernalder, kunne mentaliteten få en H.C. Andersen på returbillet fra syden inderligt at længes – ikke hjem til Danmark men tilbage til Italien, varmen og frisindet.
Ellers er Janteloven, for den der måske sov i timen, oprindeligt formuleret af Axel Sandemose i dennes frit fabulerende erindringer: En flygtning krydser sit spor (1933) om opvæksten i det provinsielle Jante (Nykøbing Mors), hvor forfatteren fik sine sår for livet, og hvor følgende konstateringer definerede det almene miljø. I hvert fald i Danmark:

Du skal ikke tro at du er noget.
Du skal ikke tro du er lige så meget som os.
Du skal ikke tro du er klogere end os.
Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os.
Du skal ikke tro du ved mere end os.
Du skal ikke tro du er mere end os.
Osv.
I alt 10 bud.
En i Schweiz bosat hovedrig pengemand der oprindeligt finansierede stiftelsen og driften af Liberal Alliance – til dato det mest usympatiske nyere folketingsrepræsenterede danske politiske parti – refererede i radioen harmdirrende til Janteloven, når nu flertallet ikke umiddelbart, selv ikke Venstre, mener at mangemillionærer skal have så mange flere skattegevinster, som LA forlanger. Jantelov! vrissede rigmanden uden påfaldende præcision i pointen.
I foreliggende fald, kære schweizisk bosatte rigmand der næppe lider under danske skatteprocenter, drejer det sig om at et flertal af Jantes politikere trods alt mener at man bør betale til fællesskabet nogenlunde efter evne. I princippet under et retfærdigt, effektivt system til opretholdelse af civilisationen.
I sig selv en illusion med det ruinerede Skat efter først Anders Fogh Rasmussens ideologiske sabotage af Skatteministeriet og den kreative bogføring, siden Kristian Jensens årelange hærgen af væsenet – oprindeligt frygtet, hadet¬ men også effektivt og respekteret. Dengang.
Alligevel fungerer det jo til husbehov, lønmodtageres snyderi er i det mindste betydeligt vanskeliggjort og næppe nævneværdigt.
Vor rigmand i Schweiz kan ikke have læst sin Sandemose; kender formentlig Janteloven fra andre halvdannede der også misbruger begrebet og lader eksempelvis Jante være lige med den politiske holdning der mener at stærke skuldre bærer bedre end svage, samt at rigdom ved indsats i erhvervslivet realistisk skabes i robuste stater med højt skatteniveau og deraf veludviklede offentlige institutioner og tjenester. Hvad var Mærsk uden det danske skolevæsen og CBS – og sundhedssektoren, hvis shippingfolkene bliver ramt af alvorlig søsyge! Hvad var rigmanden i Schweiz?
Den kvartdannede mand bør dog glæde sig over at Danmarks fattige: flygtninge, langtidsarbejdsløse, pengesvage gamle og studerende igen får én på lampen til fordel for skattelettelser, og at den nationale benovelse over dem der forstår at skrabe til sig, trives fint i fædrelandet. Selv hvis Anders Samuelsen tvunget af virkeligheden må blive oppe i sit træ, behøver danske mangemillionærer ikke søge asyl i Schweiz. Flere har erklæret at det kunne de heller ikke drømme om, og at Samuelsen kan stikke sine 5 procent skråt op i Joachim B. Olsens.
Rige folk, om så regeringen falder og S kommer til fadet på baggrund af endnu et umuligt folketingsflertal, kan trygt trives videre i et land hvor det fortsat kan betale sig at tjene styrtende med penge.
Gud ved om Schweiz i øvrigt har en jantelov. Eller om dette folkeafstemningshærgede, kommengnaskende folk af påholdende by- og bjergbønder der lever af lurvede bankhemmeligheder, kukure og lyssky transaktioner er glade og fornøjede ved folk der tror de er noget og ved mere end schweizerne selv.
Rigmanden dernede skal passe på at han ikke bliver opfattet som politisk korrekt, når han ikke vil betale skat. Det er ikke noget man taler så højt om i Graubünden og omegn.

Justitsminister Pind atter sit eget gamle jeg

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Straf på straf

Her gik man lige og var så glad over at landet trods hyppige pubertære udfald alligevel har en forstandig justitsminister. En modig mand der siger fra over for farlig retorik.
En sådan klog justitsminister, den slags kan man ikke få nok af, advarede for lidt over en uge siden mod stadig mere hadefuld tale fra højre, hvor en og anden letfængelig sjæl blot venter på et skub i den forkerte retning. Men pas nu på, sagde Pind og fik lige med det samme et par på frakken af regeringens parlamentariske grundlag. Dét følte sig truffet.
Men justitsministeren, der måske er ved at forberede en fremtid som dansk statsmand, havde talt, og DF-næstformand Espersen kunne få et bøjet søm at trutte i.
Og så var det for resten heller ikke mere heroisk, snarer en ansvarlig ministers pligt.
Men alligevel og hatten af for dét.
Så gik der et par dage, og den gamle Pind var tilbage med VKLADFS´ monotone svar på problemer i nærkontakt med straffeloven: mere straf og mere straf og mere straf igen, og én gang til. Ministeren, der har læst til jura, som det vittigt er sagt om dem der ikke fatter fagets sjæl, må enten have snorket ualmindelig dybt i de timer i studietiden, hvor kyndige kriminologer fortalte en yngre Pind om forbrydelse, skyld og straf og straffens tvivlsomme virkning. Hårde straffe på en lang række områder – faktisk de fleste og især den kriminalitet hvor social baggrund og miljø er afsæt i strafpålagte kriminelle handlinger såsom brugstyveri og vold og den slags – har ingen, siger og skriver ingen ønsket gunstig virkning, formentlig det modsatte.
Voldsmanden der slår på tæven tænker sig næppe en ekstra gang om efter vedtagelsen af en ny lov om strafskærpelser, inden han og medvoldsmanden maltrakterer sit offer. Kun i den bedste af alle verdener hvor fornuften går over optugtelsen, betror voldsmand 1 sig til voldsmand 2: Nu må vi hellere stoppe, kære voldsmand 2 og tænke os godt om, inden vi i fællesskab sparker den person, der nu ligger på fortovet. Du, kære voldsmand 2 går over på den anden side af gaden og vender ryggen til. Som du ved, har justitsministeren netop revideret loven om gruppevold. Man kommer nu i fængsel ikke i 6 år men i 9, for det vi oprindeligt havde planer om i fællesskab at gøre. Altså sparker jeg alene vort nedlagte offer, således, forstår du nok, at vi holder os inden for strafferammen for én og samme voldsmand. Så er det til gengæld din tur næste gang, når vi to gamle drenge er på kollisionskurs med de nye straffebestemmelser. [Regi: Voldsmand 2 går over på den anden side af gaden og vender ryggen til. Voldsmand 1 sparker] De fleste voldelige overgreb er som bekendt affektrelateret ægtefællevold, hvor overvejelserne er mere spirituspåvirkede end overvejede; eller det er vold mellem allerede voldelige parter, bander og lign.
Det er slemt nok, og forhold samfundet indiskutabelt skal gribe ind overfor.
Men at skærpe straffen udgrænser de i forvejen udgrænsede, hvis chancer for at komme ind i fællesskabsfolden og leve en lykkelig tilværelse med Tesla og teroser forringes for hver stigmatiserende sanktion.
På den ene side bør man ikke fratage folk retten til at være skyldig, den ret det borgerlige tågehorn Henrik Stangerup i en kikset roman i sin tid hævdede at velfærdssamfundet fratog borgerne. På den anden side behøver man heller ikke gøre lige præcis det allermest dokumenterbart tåbelige for at fastholde de kriminelle, de skyldige i at være det så længe som muligt og med tilsølet straffeattest livsdagen langt.
Det er imidlertid aldrig den slags overvejelser der er i populistisk fokus, men retsbevidstheden.
Hvornår hørte man sidst en dansk retspolitiker i kvalificeret debat om dén?
Nu hiver Pind igen retsbevidstheden frem. Et ungt par blev udsat for unævnelige handlinger, forfærdende når det sker. Yderligere når politikerne bruger begivenheden til at tale retsbevidstheden op og erklære den krænket, angiveligt fordi straffen for den netop udførte misgerning rigeligt omtalt i medierne ikke findes streng nok. Herefter skærpes straffen for lige netop den forbrydelse, og det samlede åremål af straf får igen et nøk opefter. Søren Pind tager sædvanen tro i moderigtig retspolitisk stil ikke stilling til retsbevidsthedsbegrebets valør, men stanger det ud som et absolut. Men med sikkerhed er retsbevidstheden om ikke andet en skuffende relativ størrelse. For nu at gentage til bevidstløshed: der er informeret retsbevidsthed og uinformeret retsbevidsthed. Nogle gange en blandet landhandel, men nogenlunde deromkring.
Ikke politikere, men folk med indsigt i konkrete retsforhold, med erfaring i kriminalitet og med forbrydere bekender sig gerne til en anden retsbevidsthed end folk uden indsigt i kriminalitet og/eller konkrete sager – og altså retspolitikere med en dagsorden.
Domsmænd og nævninge ansigt til ansigt med tiltalte bedømmer sager mildere end den uinformerede retsbevidstheds talerør der til gengæld kræver straf der kan mærkes. Den uinformerede retsbevidsthed har ikke som mål at resocialisere forbryderen eller fjerne årsager til kriminalitet på længere sigt, men lægger vægt på hævn, tilfredsstillelse af ofrene, der tit ikke er nær så blodtørstige, samt på afskrækkelse, en side af sanktionernes virkning der i affektforbrydelser så at sige ikke er målelig. Det målelige er unægtelig at forbryderen, så længe han er i spjældet, sættes uden for kredsløbet. Dette sidste sikrer man 100 procent ved dødsstraf. Hvornår kommer mon det uinformerede ultimative forslag om den ultimative sanktion mod typer som voldsmand 1 og 2?
Når den dag oprinder, har landet måske fortsat en justitsminister, måske en statsminister Pind der må træde i moden karakter og kalde sin parlamentariske støtte – hvem det så bliver når DF engang er historie – til orden.

Og Socialdemokratiet tager sig en slapper på forventet efterbevilling

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

Højre vs højre

Justitsminister Pinds uventede men velkomne afstandtagen fra den omsiggribende aggressive højrefløjsretorik vakte i dagene efter lige så megen opsigt som folketingsformand Kjærsgaards advarsler om et splittet Danmark ugen før. Den side af sagen blev i Berlingeren ellers tiljublet af Dansk Folkepartis chefideolog emeritus Søren Krarup og udlagt som et folk delt i to: de højrøvede [sic] og magtfulde i medier og politisk korrekthed [sic]og de menige, almindelige danskere der ikke tæller med [sic]. Til sidste kategori må det antages at Pia Kjærsgaard hører – i hvert fald i Krarups optik. Denne uærbødige påstand ringeagter unægteligt Folketingets formands betydning, samt reducerer det parti, der således ifølge den Kraup´ske formel består af og repræsenterer dem der ikke tæller med.
At demagogien trives i en stadig mere postfaktuel verden understreges af denne nærmest Trump´ske jongleren med kendsgerningerne, hvor selvmodsigelsens princip har liturgisk format.
Pia Kjærsgaard blev takket være det meget omtalte tre siders præsenterbakkeinterview i Berlingeren af egen fløj hyldet for sin optræden a la hudløs sandsigerske, og som den der besad mod og indsigt til at advare mod farlig, truende national splid. Den hun for resten selv har plantet og gødet og nu høster så rigeligt i landets næsthøjeste embede tildelt partistiftersken ved beklagelige omstændigheder.
Her overfor stod Søren Pind. Ministerens forstandige indlæg i debatten med det høje embedes vægt bag ordene antyder en ny ansvarlighed i det gamle liberale parti, der siden Hartlings dage – for så vidt også før – har været opdelt i mentaliteten fra hhv. højskole og handelshøjskole, Bussiness School. Sidstnævnte kategori har hånd i hånd med et særbehandlet bjergsomt landbrug, i årevis domineret partiet. Her har man ikke skelet ihærdigt til det gamle frihedspartis oprindelige idealer, men ladet afkast og magtdividende regere. Venstres synlige selvbeherskelse over for miljøhensyn og kørsel med grønthøster over kulturbudgetterne fastholder dette umusikalske indtryk af Venstre, som vi kender det.
Ikke desto mindre synes den yngre Pind så småt at ville lempe skeen over i anden hånd. Akkompagneret dertil af et af partiets virkelige koryfæer, tidligere minister Britta Schall Holberg der altid har været kvinde for at slå en bagvendt øretæve, når hun synes noget blev for broget.
Det syntes hun så på skrift ligeledes i Berlingeren, hvad angår folketingsformandens ovennævnte optræden i avisen. Godsejeren til Hagenskov undlod ikke at sætte Pia Kjærsgaards navn, meninger og adfærd i velargumenteret nærkontakt med begrebet hykleri.
På én og samme uge markerede således to centrale profiler at der også findes et andet Venstre end det aktuelt pantsatte, halvt skævvredne og tvivlsomme foretagende i hænderne på You know who og blandt de andre kontante typer: en finansminister der ifølge eget udsagn nyder udstrakt værdifællesskab med Kjærsgaards flok.
Pind og Holberg har hver for sig på hver deres måde, i hver deres boldgade, men og tilsammen bidraget til et nyt mål af klarsyn på Venstres og det borgerlige Danmarks vegne. I Pinds udtalelser ligger en (måske let overfortolket men man har lov at være optimist) klar erkendelse af at den nuværende højrepolitiske retorik og splittelsesdemagogis spiral fører ned mod stadig mere harske udfald og stigmatisering af de andre i dem og os i udtalt trussel fra militante. Denne tankeløse kurs gavner kun yderlighederne i det borgerlige segment med hede ambitioner om dommedagsprofetiernes indfrielse.
Eftersom Dansk Folkeparti nu trues af de endnu mere uforsonlige, endnu mere islamofobiske, endnu mere harske i krav om opsigelse af anstændighed, aftaler og konventioner om (andre) menneskers værdighed og ret, vil DF´erne fra nu til næste valg og ud over dette yderligere skærpe tonefald, fordringer og pres.
Søren Espersen – med fortid på den yderste nationalistiske front i foreningslivet derude hvorfra kragerne ikke vender tilbage – var fremme med riven mod justitsministeren, åbenbart ramt i solar plexus eller hvor den krænkede stolthed sidder i folkepartinæstformanden. Men at Søren Pind havde ramt plet, var der ingen tvivl om, reaktionen var umiskendelig såret, sanseløs vrede.
Kampen om retten til at definere splittelse eller ej i det danske samfund kommer altså tilsyneladende til at stå mellem højre og højre i dansk politik. På den ene side det borgerlige frisind, omtanke og ønske om fred, på den anden side den borgerlige uforsonlighed, det blinde instinkt og militante beredskab.
At socialdemokraterne, der længe i lange stræk har tangeret blå fløj skulle sige fra, blande sig og yde et bud på noget som helst der ligger uden for æg, mel, gryn og straf, må desværre henføres under rubrikken naive forventninger. Fra den kant kommer – bortset fra forsvaret for SU – åbenbart intet opbyggeligt for tiden. Hvor mange af deres ellers så trofaste vælgere, de der er tilbage, vil de ydermere gøre hjemløse? Det er spørgsmålet som socialdemokraterne internt bør forsøge at forholde sig til. Som Hans Engell forleden konstaterede i Ekstra Bladet, skulle man tro at de socialdemokratiske politikere, hvoraf flere er politisk begavede og har idéer, for alt i verden ikke vil i regering og have ministerposter. Partiets ledende kadrer leverer kun overbud i evindelige stramninger af rets- og flygtningepolitikken og holder i øvrigt biksen lukket for kunder udefra.
Det burde ikke være uoverkommeligt for Krag, Anker, Auken, Lyttetoft og Nyrups gamle parti at mobilisere et modsvar til højrefløjen og ikke overlade scenen til en venstrejustitsminister der ikke ligefrem før har udmærket sig i rollen som tolerancens og frisindets vogter.

Forsvarsløs forladt over for den blå massakre

Georg MetzUncategorizedSkriv en kommentar

DR hvad det er

Bestyrelsesformandens taktiske snilde svigtede ham den morgen, da han påstod det danske demokrati truet konfronteret med den reduktion på en fjerdedel af DR´s budget, som højrefløjsflertallet kanoniseret af kulturministeren netop havde bebudet. Det står klart allerede nu at reduktionen bliver en realitet, med mindre regeringen falder og S og Mogens Jensen kommer til, og der bliver tre torsdage i næste uge. Bestyrelsesformandens reaktion mere end antydede at DR ikke råder over slagkraftige argumenter til at rejse støtte og en stemning i opinionen og eventuelt vende eller hindre et determineret flertal i at handle som varslet. Der er ydermere tale om den nye sekt af borgerlige uden finere fornemmelser for armenes længde og som uden skrupler blander sig i redaktionelle anliggender.
Formand Christiansen har muligvis ret i sin alarmerende vurdering: at en så kraftig reduktion af public service medfører italienske medietilstande med Trump og Erdogan lige om hjørnet. Men den slags profetier gør ikke det store indtryk. Især ikke når de kommer fra den truede virksomheds ledelse selv, og direktørlønninger og ledelseslagets rumfang i forhold til egenproduktion og kvalitet er gået amok i det store truede hus.
Men først og sidst ryster formandens nødråb ikke ret mange af dem, der måske burde blive det. Af den simple uafviselige grund at der ikke er meget for folk med noget på spil at gå på barrikaderne for. Efter tre generaldirektører i træk der hver for sig og tilsammen ikke evnede at gøre DR til et flagskib i flåden af medieudbud, heller aldrig har haft noget at byde på af original, fornyende og fornøden programudvikling af journalistiske og kunstneriske visioner, betyder DR ikke rystende meget i den store balance. Slet ikke noget i den ende af debatten, hvor kunsten skabes, meninger dannes og idéer brydes. Når deltagerne råber sig til ørenlyd i debatprogrammerne er dette ikke demokratisk meningsudveksling, men kraftprøver for folk der lever af at afbryde andre. Det er ikke i DR nybruddene i meningsdannelsen sker, og øjenåbnende nye former for samtidshistorien bliver til. Eller for den sags skyld hvor den nationale og kunstneriske tradition dyrkes og præsenteres påny, påny. Ej heller i DR at den kollektive erindring og værdibevidsthed næres og formidles. Det klares ikke ved at jage pigekoret ud i en kornmark for at vamle sig gennem sangskatten, så børneværnet burde kontaktes.
Hvad det reklamefri DR i overmål derimod tilbyder er selvpromovering og egenannoncering i højkomprimeret forrykt fraseret tonefald og en intensitet der udelukker debat om de faktiske tilbud, som DR for en end rigelig licens langer over disken. DR har selv både før og efter fastslået produkternes unikke (junikke) kvalitet.
Kernen i public service er jo netop den debat, bestyrelsesformanden frygter går til grunde, men som her afskæres af annoncøren, der har fat i den lange ende. Man diskuterer ikke med sælgeren af sød sodavand, om en slurk af stadset gør én lykkeligere eller kvalificeret til hovedspring fra 10-metervippen. Alle ved at sød sodavand ikke forhøjer fornøjelsen ved livet, skønt alle sodavandsfabrikanter hævder noget tilsvarende.
Når DR hyperannoncerer for sig selv, af sig selv og hos sig selv er melodien falsk. Konkurrenterne er blinde makkere, eller er der slet ikke. Radioorkestrets koncerter skal jo ikke lanceres i sammenligning med andre radioorkestre i landet, men fremstilles ikke desto mindre som verdens bedste med unikke (junikke) kunstnere af vedblivende verdensniveau. Det sker ikke i musikkens tjeneste, men fordi orkestret nu engang spiller i DR´s koncertsal, og pr. definition er unikt (junikt), og alle der kommer forbi er unikke (junikke), hvad de ikke er. Annoncøren, DR gør sig selv til hovedsagen, ikke det DR formidler, der kun sjældent lever op til superlativerne, og som selvsagt må og bør være til diskussion. DR afskærer således kritik udefra og indefra langt mere indædt end i monopolets tid. Indvendinger affejes konsekvent som surhed eller fyringsgrund. hvis den kommer fra medarbejderne selv. Svaret i generaldirektørens mund er lyttere og seeres tal, et argument af samme vægt som sodavandsfabrikantens anprisning af sit produkts sundhed i forhold til antallet af købere.
”Vi skal være for alle danskere”, siger generaldirektøren gerne. Bestræbelserne på denne udfladning, som i realiteten ligger til grund for den overskuelige målsætning og upræcise ideologi, betyder at DR ikke rigtigt bliver for nogen. Eller for meget få forskellige slags danskere, hvor opinionsdannere i alle lag, folk der pr. instinkt og uddannelse eller begge dele optager indtryk i en kritisk ånd, vender deres interesser mod andre medieudbud og til sidst skaber deres egne platforme. Det kan man i disse tider. Til det behøver man ikke mastodonte bygninger med eksotiske mængder af mellemledere og bureaukratier og administrerende generaldirektører med gage højere end statschefer. Javel, det sidste er og forbliver en anstødssten i forhold til skabende menneskers ansættelsesvilkår og aflønning.
I den bedste af alle verdener kunne man på denne baggrund forestille sig en divisionering af public-service forpligtelsen således at et af-institutionaliseret DR kunne begynde at genopfinde sin egen nødvendighed og vække den meningsdannende opinion af dens let begribelige passivitet i forhold til institutionen.
Som sagt er det muligt at Michael Christiansen har ret: at demokratiet vil lide under et nedsparet DR. Public service er utvivlsomt væsentligt for mediekvaliteten i landet. Men som sagerne står, svækkes væsentligheden og lidelsen bliver til at bære. DR´s ledelse har i betagelse af egne bedrifter overset at institutionens udbud, i selvdestruktiv høj grad, savner nødvendigheden.