Georg Metz holder foredrag om følgende emner:


3.9. kl. 17. Kbhs Hovedbibliotek om Kanonen ti år efter… diskussion

12.9. PH Caféen i forbindelse med Ina-Mariam Rosenbaums forestilling Fandens Oldemor… indlæg om PH og ytringsfrihed og demokrati.

14.10. Anstalten i Herstedvester. Foredrag om ytringsfrihed (ikke offentligt!)

22.10, kl. 19. Brandts i Odense: Foredrag om strømningerne i 1960’erne.

7.11, kl.14 og 15. To gange Bogforum, Claus Bryld og Garbi Schmidt.. hhv. Min besættelse og Nørrebros Historie.

17.11, kl. 9.30. Strandmarkskirken i Hvidovre. Arte-foredrag: Humor som overlevelse

29.12. Refugiet Løgumkloster: Den danske sang.

Danskhed.

Patent på fædrelandet eller det store selvbedrag. Et par skarpe snit i historien om den danske stamme fra Grundtvig til morgenavisen.

Det danske paradoks.

Danmark på frihjul i Europa set et godt stykke udefra i salig glemsel af nationens kroniske magtesløshed.

Den danske sang.

Udvalg i ord og fællessang om nervebanerne i den danske identitetsfølelse som udtrykt i sangskatten.

Humor som overlevelse.

Når alt andet glipper, eller et stykke tid før. Et godt grin i nødens stund har endnu aldrig skadet.

Den jødiske anekdote.

Selvopretholdelsens kunst – et fællesmenneskeligt anliggende.

Mediernes myter eller folkestyrets udhuling.

Mellem løgn og usandhed, bedrag og snyd, forførelse, fornægtelse, kynisme, nogle få ærlige bestræbelser og uoverskuelige mængder af spin.

Den aktuelle politik – sådan set historisk.

Alt hvad de siger (næsten) kan henføres til fortiden. Traditionen har seje rødder, den der ikke erkender disse bedrager den danskhed, de mener at tjene.

Danmark i det 20. Århundrede.

Tendenserne i et snart fjernt århundrede, forudsætningen for det næste.

Vi fremmede og de andre.

Om jøder, huguenotter, polakker, muslimer, tamiler, svenskere og andre uønskede.

Byen som kilde til os selv

Havnerundfart i Københavns havn. Historien om en meget lille hovedstad og hvem der bestemte.

Vers på tværs.

Fædrelandslyrikkens nænsomme men ikke altid lige ædruelige udsagn om landet der formede digterne.

Skolen for livet.

Hvor ofte børnene bliver gidsler i dannelsens navn.

H.C. Andersen

Som han så så meget, hvorfra han havde rod, men aldrig groede fast.

Kulturradikalismen.

Tankevækkende hvor meget vrøvl der kan siges om en åndelig strømning.

 

Georg Metz kan også bestilles til at holde foredrag om andre emner og kan fungere som mødeleder eller ordstyrer i debatter.

Kontakt Georg Metz